TERMOPAR | TERMOKUPL
   
Termokupl Bilgileri
   
Termokupl Kodlama Bilgileri
 
TERMOPAR | TERMOKUPL KODLAMA BİLGİLERİ
 
Termokupllar -200 °C'den 2320 °C'ye kadardeğişik proseslerde yaygın olarak kullanılır. Termokupllar iki farklı metal alaşımın uçları kaynaklanması ile elde edilen sıcaklık ölçü
elemanlarıdır.Termokupllar ile ilgili detaylı bilgi genel bilgiler bölümünde verilmiştir.
 
TERMOKUPL : DIN 43710 ve IEC 584
DIŞ KORUYUCU : DIN ve AISI Standartlarında metal,DIN 40685 Seamik.
KAFA : DIN 43729 A Tipi ve B Tipi Alüminyum metal kafa,IP 67
 
 
BAĞLANTI KAFASI
Termokupl koruyucu kılıfının tutturduğu Alüminyum döküm kafa içinde eleman tellerinin bağlandığı seramik  klemens
bulunur.Termokuplun (+) ve (-) uçlarının işaretli olduğu kısma kompanzasyon kablolarının uçları doğru bir şekilde bağlanmalıdır. DIN 43729
standartlarında A tipi büyük ve B tipi küçük kafalar kullanılır.Alüminyum döküm kafanın maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'yi geçmemelidir.
 
KORUYUCU KILIFLAR
Koruyucu Kılıflar proses şartları dikkate alınarak seçilmelidir,Metal koruyucu kılıflar genelede 1200°C'ye kadar kulla-
nılır.1200°C'nin üzerinde ise seramik kılıflar kullanılır.Termokupl eleman telinin prosesteki zararlı gazlardan etkilenmesini önlemek ve uzun
ömürlü olmasını sağlamak için dış koruyucu kılıf içine ikinci bir seramik koruyucu kılıf (primer) konur.
 
BAĞLAMA VE MONTAJ ŞEKİLLERİ :
Bu katalogta belirtilen termokupllar genelde flanş veya rekorla bağlanacak şekilde düşünülmüştür.

Termokuplların maksimum daldırılacak boy uzunluğu kılıf ve tel boyunca oluşan ısı transferi nedeniyle olabilecek ölçme hataları dikkate alınarak tespit edilmelidir.Termokupllu doğru ölçüm yapabilmesi için termokupllun dış koruyucu kılıfg çapının minimum 6-10 katı boyunda prosese daldı rılması gerekir.Dalma boyu uzun olan koruyucu kılıfların eğilmelerini önlemek için prosese dik olarak daldırmak daha uygun olur.Ancak yatay ol sağlayacak destekler konulmalıdır.Ayrıca Termokupl ve cihaz arasında kompan zasyon kablosu kullanılmalıdır.Termokupl elemanına uygun kompanzasyon kablosunun seçilmesine ve doğru bağlantı yapılmasına dikkat edilme lidir.
 
STANDART VE ÖZEL TİPLER :
Katalogta belirtilen ve piyasada sık kullanılan standart tipler kodlama sistemine uygun olarak seçilerek sipariş
edilebilir.Bu tip istekler için miktar önemli değildir.Rekabet şartları dikkate alınarak uygun fiyatlar verilebilmektedir.

Prosesin özelliğine göre katalogta belirtilen standart tipler dışında özel tip termokupllar üretilmektedir.
Özel tip Termokupl sipariş edebilmek için;
1-Daha önce kullanılan termokupl varsa numune vermek.
2-Özel Termokupl daha önce Termopar'dan alınmış ise sipariş numarası veya teknik resim numarası vermek.
3-Termokuplla ait varsa boy,çap ve şeklini belirten teknik resim vermek.
4-Yeni Termokupl alınıyor ise prosesi açık bir şekilde tarif etmek.
5-Devamlı ve Maksimum çalışma sıcaklıklarını belirtmek.
6-Prosesin,biliniyorsa akış ve basınç bilgisi yanısıra kimyasal aşınma faktörlerini belirtmek.
 
YEDEK MALZEME VE TAMİR :
Termokuplların tüm parçaları katalogta belirtilen tiplerine göre seçilerek sipariş edilebilir.Termokuplların tamir im-
kânı vardır.Tami edilecek malzemeler termokupllun komple fiyatına yakın ise tamir edilmesi ekonomik değildir.
 
SİPARİŞ İÇİN TİP BELİRLEME :
1-Standart Tipler ; Resim numarası ve 7 ayrı bilgi içeren harf ve rakamlarla kodlanır.
2-Özel Tipler ; 7.Hane sonuna eklenen harf veya rakamla belirtilen özel bilgilerle kodlanır.Standart tiplerde yapılan bazı değişikliklerle tanımlanan
özel termokupllar haricinde özel tip termokupllar ayrı bir kodlama ile belirtilir.